Strona główna
      O firmie
      Oferta
      Zrealizowane projekty
            Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk
            Pełnienie funkcji Inżyniera przy realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn
            Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 826 Markuszów – Nałęczów
            Nadzór Inwestorski dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie"
            Budowa toru Nr 4 na stacji Zamość - Bortatycze o długości ok. 700 mb oraz połączenie toru Nr 2 z torem szlakowym
            Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego
            Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock
            Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie
            Projektu ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/015-11
      Galeria zdjęć
      Kariera
      Formularz kontaktowy
      Dane teleadresowe
      Projekty dofinansowane
      Materiały do pobrania

  Znajdujesz się: Menu Zrealizowane projekty Rozbudowa drogi wojewódzkiej N(...)
 

W dniu 12 lipca 2010r. w Lublinie pomiędzy

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie

a

KONSORCJUM w składzie: LIDER - Firma Menadżersko-Konsultingowa KOLMEN Sp. z o.o., PARTNER - Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. w Lublinie

została podpisana umowa na Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock na odcinku od km 0+039,39 do km 0+901, od km 1+038,50 do km 6+000 oraz od km 20+100 do km 25+142,45 o dł. 10,8656 km”.

Zakres zadania, którego przedmiotem jest pełniona przez Zespół Nadzoru funkcja Inżyniera, obejmuje roboty następujących branż: drogowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej w zakresie sieci: wodociągowej, gazowej i kanalizacji deszczowej.

Nadzorowane w ramach Umowy roboty obejmują m.in.:

- poszerzenie istniejącej drogi i jej wzmocnienie, wykonanie poboczy, budowę ścieżki rowerowej, ciągów pieszych, zjazdów publicznych, zatok autobusowych, przejść dla pieszych, przebudowę i remont przepustów pod drogą, wykonanie nowego oznakowania

- budowę kanalizacji deszczowej

- przebudowę wodociągów kolidujących z rozbudową drogi

- przebudowę dwóch odcinków gazociągów stalowych

- przebudowę i zabezpieczenie istniejących urządzeń elektroenergetycznych i elementów oświetlenia ulicznego

- przebudowę sieci telefonicznej.

Wykonanie przedmiotowego zamówienia zrealizowane zostało w okresie 12.07.2010. – 30.09.2011. (nadzór nad realizacją Zadania i jego rozliczeniem) oraz w okresie 10.2011. – 09.2016. (nadzór w okresie rękojmi).

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zewnętrznego nad modernizacją 16 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała Rawska-Strzałki
2014-01-08
   
Nadzór w ramach zadania pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa"  
Nadzór nad zadaniem pn.:"Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym”
2013-09-16
   
Podpisanie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera  
Pełnienie nadzoru nad odernizacją linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów od km 16,00 do km 154,900.
2011-08-31
   
Podpisanie umowy z PKP Polskie Linie kolejowe na pełnienie funkcji Inżyniera  
Nadzór nad modernizacją linii E 30 na odcinku Sosnowiec Jęzor-Jaworzno Szczakowa-Kraków Główny Towarowy od km 6,847 do km 0,000 linii kolejowej nr 134 i od km 15,810 do km 67,200 linii kolejowej nr 133 w ramach projektu POIiŚ 7.1-11.1
2011-05-16
   
"Modernizacja linii kolejowej E 30, Etap II, Odcinek Zabrze-Katowice-Kraków"  
 
 
 
 
 
Zrealizowaliśmy Projekt pn. "Intensyfikacja działalności konkurencyjnej Firmy Menadżersko-Konsultingowej KOLMEN Sp. z o.o. poprzez zakup niezbędnego wyposażenia" dofinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR.