Strona główna
      O firmie
      Oferta
      Zrealizowane projekty
            Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk
            Pełnienie funkcji Inżyniera przy realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn
            Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 826 Markuszów – Nałęczów
            Nadzór Inwestorski dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie"
            Budowa toru Nr 4 na stacji Zamość - Bortatycze o długości ok. 700 mb oraz połączenie toru Nr 2 z torem szlakowym
            Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego
            Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock
            Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie
            Projektu ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/015-11
      Galeria zdjęć
      Kariera
      Formularz kontaktowy
      Dane teleadresowe
      Projekty dofinansowane
      Materiały do pobrania

  Znajdujesz się: Menu Zrealizowane projekty Budowa ogólnodostępnych stref (...)
 

W dniu 27 marca 2009r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Krasnystaw a Firmą Menadżersko-Konsultingową KOLMEN Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inżynierskiego nad realizacją Projektu pod nazwą:
 
"Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie"

Umowa została zrealizowana w okresie marzec 2009 - wrzesień 2009 (zakończenie rzeczowe) oraz w okresie gwarancyjnym.

Wartość nadzorowanych robót budowlanych netto określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wyniosła 5.157.001,76 PLN.
 
Realizacja zadania obejmowała:

 1. Rozbiórkę istniejacych budynków gospodarczych
 2. Adaptację istniejącego budynku gospodarczego na budynek szatniowo-magazynowy
 3. Budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku oraz drenażu bieżni i boiska uniwersalnego oraz odwodnienie liniowe boiska do gry w koszykówkę
 4. Budowę wraz z dostawą wyposażenia: boiska uniwersalnego, boiska do siatkówki, boiska do koszykówki, lodowiska, biezni lekkoatletycznej, skoczni wzwyż, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą, trybuny ziemnej i placu zabaw dla dzieci
 5. Budowę oświetlenia terenu
 6. Budowę ciągów pieszych oraz ścieżki rowerowej
 7. Zagospodarowanie terenów zielonych
 8. Budowę ogrodzenia terenu szkoły
 9. Wykonanie mostku na wyspę, mini elektrowni wodnej i ścieżki przyrodniczej przez moczary
 10. Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającgo wody opadowe z parkingów
 11. Budowę parkingu ogólnodostępnego, drogi dojazdowej z placem nawrotowym, ciągów pieszych wraz z oświetleniem oraz wykonanie trawników
 12. Budowę skateparku
 13. Odbudowę zbiornika wodnego
 14. Budowę zasilania elektroenergetycznego i usunięcie kolizji energetycznych
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zewnętrznego nad modernizacją 16 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała Rawska-Strzałki
2014-01-08
   
Nadzór w ramach zadania pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa"  
Nadzór nad zadaniem pn.:"Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym”
2013-09-16
   
Podpisanie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera  
Pełnienie nadzoru nad odernizacją linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów od km 16,00 do km 154,900.
2011-08-31
   
Podpisanie umowy z PKP Polskie Linie kolejowe na pełnienie funkcji Inżyniera  
Nadzór nad modernizacją linii E 30 na odcinku Sosnowiec Jęzor-Jaworzno Szczakowa-Kraków Główny Towarowy od km 6,847 do km 0,000 linii kolejowej nr 134 i od km 15,810 do km 67,200 linii kolejowej nr 133 w ramach projektu POIiŚ 7.1-11.1
2011-05-16
   
"Modernizacja linii kolejowej E 30, Etap II, Odcinek Zabrze-Katowice-Kraków"  
 
 
 
 
 
Zrealizowaliśmy Projekt pn. "Intensyfikacja działalności konkurencyjnej Firmy Menadżersko-Konsultingowej KOLMEN Sp. z o.o. poprzez zakup niezbędnego wyposażenia" dofinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR.