Strona główna
      O firmie
      Oferta
      Zrealizowane projekty
            Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk
            Pełnienie funkcji Inżyniera przy realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn
            Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 826 Markuszów – Nałęczów
            Nadzór Inwestorski dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie"
            Budowa toru Nr 4 na stacji Zamość - Bortatycze o długości ok. 700 mb oraz połączenie toru Nr 2 z torem szlakowym
            Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego
            Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock
            Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie
            Projektu ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/015-11
      Galeria zdjęć
      Kariera
      Formularz kontaktowy
      Dane teleadresowe
      Projekty dofinansowane
      Materiały do pobrania

  Znajdujesz się: Menu Zrealizowane projekty Modernizacja linii kolejowej n(...)
 

W dniu 20 kwietnia 2010r. została zawarta umowa pomiędzy

PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., w imieniu których występowało Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu

a

Firmą Menadżersko-Konsultingową KOLMEN Sp. z o.o.

dotycząca pełnienia nadzoru i funkcji Inżyniera dla Kontraktu na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem "Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk z budową łącznicy kolejowej Pomorsko - Przylep omijającej stację Czerwieńsk - Etap I"

W wyniku podpisanej umowy Firma KOLMEN pełniła nadzór oraz funkcję Inżyniera w imieniu Zamawiającego na kontrakcie typu "Projekt i budowa" na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujący: zaprojektowanie i budowę łącznicy kolejowej dł. 2,625 km, naprawę i konserwację obiektów inżynieryjnych, przebudowę peronu na przystanku osobowym Łęgowo Sulechowskie, likwidację trzech przystanków osobowych, budowę urządzeń srk na przejazdach kolejowych (zmianę kategorii przejazdów), likwidację osuwiska skarpy przekopu, wymianę rozjazdów, roboty nawierzchniowe.

Prace zostały zakończone w grudniu 2013 roku.


Pełnienie nadzoru inwestorskiego zewnętrznego nad modernizacją 16 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała Rawska-Strzałki
2014-01-08
   
Nadzór w ramach zadania pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa"  
Nadzór nad zadaniem pn.:"Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym”
2013-09-16
   
Podpisanie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera  
Pełnienie nadzoru nad odernizacją linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów od km 16,00 do km 154,900.
2011-08-31
   
Podpisanie umowy z PKP Polskie Linie kolejowe na pełnienie funkcji Inżyniera  
Nadzór nad modernizacją linii E 30 na odcinku Sosnowiec Jęzor-Jaworzno Szczakowa-Kraków Główny Towarowy od km 6,847 do km 0,000 linii kolejowej nr 134 i od km 15,810 do km 67,200 linii kolejowej nr 133 w ramach projektu POIiŚ 7.1-11.1
2011-05-16
   
"Modernizacja linii kolejowej E 30, Etap II, Odcinek Zabrze-Katowice-Kraków"  
 
 
 
 
 
Zrealizowaliśmy Projekt pn. "Intensyfikacja działalności konkurencyjnej Firmy Menadżersko-Konsultingowej KOLMEN Sp. z o.o. poprzez zakup niezbędnego wyposażenia" dofinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR.