Strona główna
      O firmie
      Oferta
      Zrealizowane projekty
      Galeria zdjęć
      Kariera
      Formularz kontaktowy
      Dane teleadresowe
      Projekty dofinansowane
      Materiały do pobrania

  Znajdujesz się: Menu Oferta
 

Oferta:

Przedmiotem działalności naszej firmy jest:

 • świadczenie usług doradczych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą oraz nadzorem inżynieryjno-budowlanym w sektorze transportu drogowego i kolejowego oraz ochrony środowiska,
 • udzielanie konsultacji dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji,
 • przeprowadzanie analiz niezbędnych do wykonania projektów,
 • przygotowywanie kosztorysów robót budowlanych,
 • opracowywanie ekspertyz i opinii technicznych obiektów inżynieryjnych.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu:

 • nadzoru budowlanego:
  • zarządzanie projektami wg zasad FIDIC i polskiego Prawa Budowlanego,
  • nadzór nad kontraktami współfinansowanymi przez Unię Europejską,
  • rozliczenia finansowe i podsumowywanie kosztów inwestycji.

Nasza firma swoją działalność opiera na pozyskiwaniu zamówień poprzez:

 • uczestnictwo w przetargach – zamówieniach publicznych na świadczenie usług doradczych przy realizacji robót budowlano – inżynieryjnych, finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej (m. in.: ISPA, PHARE, SPO – WKP), przez przedsiębiorstwa budowlane, przedsiębiorstwa robót komunikacyjnych i kolejowych, porty lotnicze itp.,
 • zawieranie indywidualnych umów ze zleceniodawcami.

Personel:

Kadra, jaką zatrudnia Firma Menadżersko – Konsultingowa KOLMEN Sp. z o.o., dysponuje szeroką wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi. Zatrudniamy 50-ciu wysoko wykwalifikowanych ekspertów, posiadających wszelkie niezbędne uprawnienia do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zewnętrznego nad modernizacją 16 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała Rawska-Strzałki
2014-01-08
   
Nadzór w ramach zadania pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa"  
Nadzór nad zadaniem pn.:"Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym”
2013-09-16
   
Podpisanie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera  
Pełnienie nadzoru nad odernizacją linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów od km 16,00 do km 154,900.
2011-08-31
   
Podpisanie umowy z PKP Polskie Linie kolejowe na pełnienie funkcji Inżyniera  
Nadzór nad modernizacją linii E 30 na odcinku Sosnowiec Jęzor-Jaworzno Szczakowa-Kraków Główny Towarowy od km 6,847 do km 0,000 linii kolejowej nr 134 i od km 15,810 do km 67,200 linii kolejowej nr 133 w ramach projektu POIiŚ 7.1-11.1
2011-05-16
   
"Modernizacja linii kolejowej E 30, Etap II, Odcinek Zabrze-Katowice-Kraków"  
 
 
 
 
 
Zrealizowaliśmy Projekt pn. "Intensyfikacja działalności konkurencyjnej Firmy Menadżersko-Konsultingowej KOLMEN Sp. z o.o. poprzez zakup niezbędnego wyposażenia" dofinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR.