Strona główna
      O firmie
      Oferta
      Zrealizowane projekty
      Galeria zdjęć
      Kariera
      Formularz kontaktowy
      Dane teleadresowe
      Projekty dofinansowane
      Materiały do pobrania

  Znajdujesz się: Menu Projekty dofinansowane
 
 Unia Europejska EFRR

Firma Menadżersko-Konsultingowa KOLMEN Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

„Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-06-045/14-00 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 DOTACJE NA INNOWACJE
Design by BCS s.c.