Strona główna
      O firmie
      Oferta
      Zrealizowane projekty
            Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk
            Pełnienie funkcji Inżyniera przy realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn
            Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 826 Markuszów – Nałęczów
            Nadzór Inwestorski dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie"
            Budowa toru Nr 4 na stacji Zamość - Bortatycze o długości ok. 700 mb oraz połączenie toru Nr 2 z torem szlakowym
            Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego
            Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock
            Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie
            Projektu ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/015-11
      Galeria zdjęć
      Kariera
      Formularz kontaktowy
      Dane teleadresowe
      Projekty dofinansowane
      Materiały do pobrania

  Znajdujesz się: Menu Zrealizowane projekty Nadzór Inwestorski dla zadania(...)
 

W dniu 19 kwietnia 2010r. w Chełmie pomiędzy

Zarządem Dróg Miejskich w Chełmie

a Firmą Menadżersko-Konsultingową KOLMEN Sp. z o.o.

została zawarta umowa zlecająca wykonanie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013; Oś Priorytetowa V: Transport. Działanie 5.1. Regionalny układ transportowy.

Zakres robót, dla których ustanowiony został nadzór inwestorski w ramach ww. zadania objął następujące branże: drogową (przebudowa jezdni wraz z chodnikami), mostową (przebudowa mostu na rzece Uherka), sanitarną (przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w przyłączami, przebudowa sieci gazowej), elektryczną (usunięcie istniejących kolizji, przebudowa oświetlenia ulicznego), inżynierię ruchu (przebudowa sygnalizacji świetlnej), telekomunikacyjną (usunięcie kolizji, przebudowa i zabezpieczenie sieci), ogólnobudowlaną (rozbiórka basenu z obiektami towarzyszącymi) oraz ogrodniczą - zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarami.

Wykonanie przedmiotowego zamówienia zrealizowano  w okresie 04.2010. - 12.2010.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zewnętrznego nad modernizacją 16 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Biała Rawska-Strzałki
2014-01-08
   
Nadzór w ramach zadania pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa"  
Nadzór nad zadaniem pn.:"Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym”
2013-09-16
   
Podpisanie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera  
Pełnienie nadzoru nad odernizacją linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów od km 16,00 do km 154,900.
2011-08-31
   
Podpisanie umowy z PKP Polskie Linie kolejowe na pełnienie funkcji Inżyniera  
Nadzór nad modernizacją linii E 30 na odcinku Sosnowiec Jęzor-Jaworzno Szczakowa-Kraków Główny Towarowy od km 6,847 do km 0,000 linii kolejowej nr 134 i od km 15,810 do km 67,200 linii kolejowej nr 133 w ramach projektu POIiŚ 7.1-11.1
2011-05-16
   
"Modernizacja linii kolejowej E 30, Etap II, Odcinek Zabrze-Katowice-Kraków"  
 
 
 
 
 
Zrealizowaliśmy Projekt pn. "Intensyfikacja działalności konkurencyjnej Firmy Menadżersko-Konsultingowej KOLMEN Sp. z o.o. poprzez zakup niezbędnego wyposażenia" dofinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR.